Information om sæsonkortsalg | Nyheder | REHH

Julie Nicolajsen
24. juli 2020
Foto leveret af Photo-Andersen.dk

Vi står lige nu overfor nogle uvisheder omkring mængden af folk, der må være i hallerne til den kommende sæson. Dette kan blive specielt problematisk når man, som i vores tilfælde, har 2 hjemmebaner med vidt forskellig halkapacitet.

Dansk Håndbold Forbund afholder et møde midt august, hvor de formegentlig har en afgørelse på, hvilken model der skal bruges til halkapaciteten.
Udfaldet af dette møde er uvist, da der har været snak om en kapacitet på 500 mennesker (inkl. begge hold, stab, frivillige, osv.).

Der har også været snak om at bruge samme model som Superligaen benytter, hvor kapaciteten bliver udregnet på antal siddepladser, hvor man på kryds og tværs skal have 2 meters afstand. De 2 meters afstand vil i givet fald udelukke et sæsonkortsalg i Ribe Fritidscenter, da der i forvejen er meget få siddepladser.

Grundet disse uvisheder, ser vi os nødsagede til at afvente en afgørelse hos DHF, inden vi kan påbegynde et eventuelt sæsonkortsalg.

Vi håber på, at der kommer en løsning, som tilgodeser alle hele vejen rundt. Hold øje med hjemmesiden og de sociale medier for oplysninger herom.


/Bryan Kloster
IT-ansvarlig