Når loven følges, synderen går fri og de uskyldige rammes! | Nyheder | REHH

Julie Nicolajsen
11. marts 2021
Foto leveret af Photo-Andersen.dk

Dette er en opdigtet fortælling!

Både Lemvig-Thyborøn H. og Bjerringbro- Silkeborg H - og alle øvrige klubber vidste, at en konkret spiller flyttede retur til BSH 1.1.21 efter et afbrudt lejemål hos LTH. BSH glemte at få spilleren teknisk registreret i databasen over spilleberettigede spillere i ligaen.

Det er en teknikaliltet – det er en spiller, der med kort spilletid ikke har haft nogen som helst betydning for kampene – men det er en overtrædelse af en dhf-regel.


Disciplinærinstansen har derfor truffet følgende beslutning: BSH straffes med en bøde på 30.000 kr. – starter sidst i slutspillet med 0 point – og starter næste sæson med minus 2 point.

Disciplinærinstansen henviser til de regler, der giver mulighed for at fastsætte en straf, der rammer den klub, der har begået forseelsen – og under hensyn til en rimelighedsvurdering i forhold til konsekvenserne for andre klubber!

Disciplinærinstansen tog herunder hensyn til høringsprocessen hos de 3 klubber, der tabte kampe mod BSH med pågældende spiller, som alle 3 klubber godt vidste spillede for BSH. Alle klubber svarede enslydende, at de ikke havde lidt skade på grund af BSH-fejlen - Ringsted (25-34), Kolding (24-34) og Holstebro (31-33) – og at de ikke havde bemærkninger til afgørelsen, der dermed heller ikke gik ud over uskyldige konkurrenter.


Sådan gik det ikke. Skræmt af fortiden årtier tilbage er DHF så angste for afgørelser præget af skøn/sund fornuft (der kan debatteres/ja, selvfølgelig), at man kan læse lettelsen hos Disciplinærinstansen, når de skriver: ”Der er således tale om en objektiv regel, der ikke giver mulighed for at sanktionere anderledes end bøde og tab af kamp”.

Og hvad bliver konsekvensen for BSH: En bøde på 30.000 kr. - og reelt et tab på muligvis 1 point i slutspillet, hvor tabellen 0-stilles.  Og man får 2, 1 eller 0 point ud fra placering. Og altså ikke et tab på 6 point, som det fremgår af den ”objektive regel”. BSH har det i egne hænder at blive danmarksmestre i sæson 20-21. Det kan BSH ikke kritiseres for.

Kære DHF, vi er altså en professionel idræt i det nye årtusinde! Man kan godt kombinere et objektivt ansvar med en skønsmæssig strafudmåling.


/Lars Lundgaard

Bestyrelsessekretær
REHH