Ribe-Esbjerg HH med positivt økonomisk resultat! | Nyheder | REHH

Julie Nicolajsen
23. november 2021
Foto leveret af Photo-Andersen.dk

Ribe-Esbjerg HH A/S kunne på den ordinære generalforsamling den 23. november 2021 fremvise et driftsoverskud i regnskabsåret 20-21 på 1 mio. kr.

Selskabet forventer ligeledes et positivt resultat af det igangværende regnskabsår 21-22.

I en fortsat svær Coronaperiode er vi tilfredse med driftsresultatet.


Holger Refslund
Bestyrelsesformand