Ungdomselite | REHH


Fortsat fokus på ungdomselite – strategisk indsatsområde i REHH

                                                                    Mange klubber taler om det – Ribe-Esbjerg HH GØR DET!

 

 

Siden etableringen af REHH i 2008 har udviklingen af egne potentielle ligaspillere været et strategisk mål.

Vi har i de forløbne år haft den glæde, at flere af vores egne ungdomstalenter er kommet på ligaholdet, og vi har sågar prøvet at sælge et af vores egne lokaler talenter, Jacob Holm til Füsche Berlin. Arbejdet med at udvikle unge talenter fortsætter ufortrødent.

 

Baggrund

 

REHH yder tilskud til UH Esbjergs U17 og U19 1. hold med dette formål. Hér har man siden 2008 arbejdet målrettet for at vende det tidligere billede, hvor de unge talenter tog til (primært) Skanderborg eller GOG. Den vending er gennemført. U18 danmarksmesterskabet i 2013 var et godt løft i den rigtige retning. 

 

Visionen

 

Ligaholdet anno 2020

 

Ligaholdet er med til at præge toppen af dansk håndbold som et af de hold, der aspirer til at komme med i slutspillet.

De bærende spillere er tidligere ungdomsspillere i REHH suppleret af profiler udefra.

De fleste af spillerne er bosiddende i Esbjerg Kommune og dermed også synlige i bybilledet. Spillerne er er kendt af medierne, sponsorerne, publikum og ungdomsspillerne.

Spillerne har opgaver i relation til træning ”ude af huset” hos bl.a. samarbejdsklubber, UH Esbjerg, moderklubberne SGI og Ribe HK, samt deltagelse i VIP-arrangementer.

Spillerne gøres bekendt med REHH’s værdier og spilfilosofi, der sikrer en kombination af ”enere og holdet”.

 

U17 og U19 og talenthold (og den røde tråd) anno 2020

 

REHH’s Talentcenter spotter de bedste talenter via dialog med samarbejds-/omegnskluber og træningssamlinger ca. hver 6. uge i håndboldsæsonen. De største af talenterne samles på UH Esbjergs U16/U18 hold.

U17/U19 tiltrækker markante talenter uden for kommunen – hvor man ved, at REHH sikrer rammerne omkring ét af Danmarks stærkeste elitetalentmiljøer på herrehåndboldsiden.

Når ungdomsspillerne bliver seniorer, er de fysisk, taktisk, teknisk etc. på så højt et niveau, som man som 18-19 årig kan være ud fra de bedste træningsmetoder etc. Herunder et kvalitativt styrke- og vægttræningsmiljø.

3-4 af de bedste spillere på U19 træner jævnligt med i ligaholdets træning.

SGI senior – i praksis REHH`s reservehold - har et hold i 2. division. Det fungerer som talenthold for rookies, spillere der endnu ikke har niveau til ligaholdet/har brug for kamptræning. Ansvaret for talentudviklingen har talentchef Mark Bendixen. Mark er en dygtig, yngre fyr som er uddannet folkeskolelærer og som har store faglige kompetencer indenfor pædagogik, aldersrelateret træning og – naturligvis – elitehåndbold.

 

Ungdomsakademi

Klubben startede i sommeren 2018 et ungdomsakademi op i samarbejde med Arbejdernes Boligforening. Akademiet er en del af en større ungdomssatsning, hvor klubben målbevidst forsøger at styrke talentsatsningen og det hele unge menneske ved at give dem ” tag over hovedet” med særlig service, støtte  og pleje af det unge menneske. Satsningen gør, at der efterhånden er spillere fra hele landet, som bor på akademiet. Spillerne bliver passet godt på. Der er ord bag handling.  De har bl.a. deres helt egen ” madmor”, som sørger for sund og varieret kost til dem.

Ungdomsakademiet skal ses som en forlænget arm tilbage til de eliteidrætsmuligheder, der ligger kommunalt i Esbjerg. Fra 14-års alderen kan de dygtigste spillere blive optaget i eliteidrætsklasser på Vitaskolen i Esbjerg, og i gymnasieårene er der de samme muligheder på tværs af uddannelsessteder via den såkaldte Esbjerg-ordning, som tilgodeser studerende eliteidrætsudøvere. Her er REHH stærkt repræsenteret med mange talentfulde spillere.


Nogle strategiske vurderinger

Ovenstående visioner harmonerer med hele idegrundlaget i REHH. Vi er ikke ”kun” en god håndboldklub. Vi er en del af innovationsmiljøet i Esbjerg Kommune, hvor erhvervsudvikling-/arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og elitekultur og – idræt sammen skaber fundamentet for udvikling på en egn, hvor man skal fighte SAMMEN.

Det er som bestyrelse, trænere etc. meget konstruktivt at arbejde på den lange bane – fremfor det lettere – at købe færdige spillere udefra – som mange af konkurrenterne gør.

Der skal skabes identitet i spillertruppen for publikum og samarbejdsklubberne. Det er helt afgørende for den vedholdende opbakning fra publikum og sponsorer på den lange bane – både når det går godt, og når der er udfordringer.

Det er langt billigere at udvikle egne talenter end at købe mellemgode spillere udefra. Satsningen på egne talenter giver også mulighed for at købe de ”rigtigt stærke profiler” udefra – få men gode.

Troværdigheden af ungdomselitesatsningen er sammenhængen mellem ”det vi vil, og det vi gør!”.

 

Organisation

Talentchefen er træner for U19 og overordnet ansvarlig i forhold til det samlede elite-ungdomsprojekt – med ansvar overfor REHH's ledelse. Der er samlet tale om en deltidsfunktion. Talentchefen skal således sikre den røde tråd fra ungdom til seniorniveau. Herunder kombinationen af den praktiske træning - samt styrke- og vægttræningsmiljøet. Talentchefen er ansvarlig for alt inden for U17 og U19- herunder ansætter han øvrige trænere. Talentchefen aftaler løbende møder med ungdomskoordinator i Ribe HK. Herunder kan aftales, at talentchef og ligaspillere etc. kan deltage i særlige træningssamlinger i Ribe HK regi. Og eller spillere fra Ribe HK kan deltage i særlige træninger i UH regi.