Talentstrategi | REHH


Ribe-Esbjerg HH – integration af talenter 
 REHH’s relation til moderklubberne og ungdom

I sæson 2021-22 er seks 18-20- årige fra moderklubberne en del af ligatruppen.
Målet (forudsætningen) er, at de unge spillere, der indgår i ligatruppen, er i – eller tæt på den øverste ungdomselite i Danmark.

Formelt

Ribe-Esbjerg HH blev etableret i 2008- og er en overbygning i forhold til moderklubberne Ribe HK og SGI-håndbold. REHH driver et herreligahold. Moderklubberne har ansvar for drenge og ungdomsmiljøerne – og hermed talentudviklingsarbejdet (med støtte fra REHH, se neden for). Ud over de to moderklubber er der drengemiljøer (primært 11-15 år) i Team Esbjerg.

Ribe HK og SGI har indgået samarbejdsaftale vedr. U17 og U19 drenge. Det forventes, at drengespillerne i Team Esbjerg ligeledes bliver en del af dette samarbejde fra og med U17. 

Ligaspillere med lokal opvækst er en del af REHH’s identitet

Det er fortsat ambitionen i REHH, at der altid er spillere på ligaholdet, der er vokset op via vores lokale klubber. Vores spillere skal brænde for holdet og må aldrig være i tvivl om hvilken sydvestjysk region, de repræsenterer! Det kan være spillere, der går direkte fra U19 ind på ligaholdet. Eller spillere, der har været i modning i fx en 1. div. klub og vender tilbage.

Vi lægger ligeledes vægt på, at de spillere, der kommer udefra, flytter til vores område. Og de må gerne kombinere ligahåndbold med uddannelse på én af de mere end 60 uddannelser, som Esbjergs 6 store uddannelsesinstitutioner kan tilbyde. De skal opleve- og være en del af dagligdagen i vores lokalmiljøer.

Vi skal kunne se ligapotentiale!

Med fortsat ambition om at kæmpe med om top-8 forventes reelt klart ligapotentiale fra dag ét af de unge talenter, vi i REHH tager med ind som nr. 12-16. En stærk 19-årig fra Nordjylland eller Norge vil blive foretrukket frem for en mindre stærk 19- årig fra egne rækker. Er de lige gode, vil den lokale spiller blive valgt.

Vi kan ikke konkurrere på akademi! Vi kan noget andet!

REHH har over de senere år investeret betragteligt i ungdomsakademi mv. Vi erkender, at vi ikke har haft kræfter og kompetencer til at matche de bedste ungdomsakademier i DK. Der arbejdes således ikke længere med et akademi.

Eksperter på håndboldfronten siger: Bort set fra de sjældne (fx Jakob Holm) - så kan man først aflæse ligapotentiale (det ”hele menneskes” potentiale), når spillerne er 18-19 år. Lad spillerne forblive i deres klubber i hele ungdomsperioden – til og med U19. Lad moderklubberne sætte mål op og skabe rammer for både de bedste og bredden. Lad dem selv tage initiativ til klubsamarbejder.

Hér skal REHH tilbyde vejledning og ekspertise – men ikke overtage ansvaret. Det er sådan, det fremover foregår. REHH vil sikre en helhedsplan for de unge spillere, der ”er på prøve” og/eller glider ind i ligatruppen – omfattende træning/uddannelse/bolig/mentor etc. Disse spillere indgår i et topprofessionelt miljø med cheftræner, assistenttræner, fysisk træner, sundhedsstab og mentormulighed på samme niveau som ligaspillerne.

Team Danmarks værdisæt for talentudvikling med REHH’s modtagelse af talenter og inspiration til moderklubberne: Helhed – Udvikling – Samarbejde – Engagement – Trivsel er adopteret i ovenstående arbejde.

Ribe-Esbjerg HH’s rolle i forhold til drenge/ungdom

Udgangspunktet: Alle drenge/unge til og med U19 spiller i moderklubberne (og Team Esbjerg).

REHH’s indsatsområder:

  1. REHH yder et tilskud til træner til én af moderklubberne – p.t. SGI til sikring af, at der fortsat kan være et divisionshold i moderklub-regi. Således at de unge, der ikke får (meget) spilletid i REHH kan få fortsat kamptræning.
  2. REHH ansætter i samarbejde med én af moderklubberne træner til eliteidrætsklasserne på VITA-skolen. Det samme gælder den fysiske træner til de unge på Esbjerg ordningen i ungdoms-uddannelserne.
  3. REHH afholder på ledelsesniveau årlige koordinationsmøder med SGI og Ribe HK til sikring af optimalt samarbejde.
  4. REHH sikrer i samarbejde med moderklubberne inspirationsdage for drenge/potentielle nye drengespillere med deltagelse af ligaholdets spillere mv.
  5. REHH sikrer nogle årlige fællestrænings-forløb for drengespillerne i moderklubberne og Team Esbjerg – fx ligatrænerne ift. ungdomstrænerne – specialtræninger ved ligaspillerne vedr. fløjspil, stregspil etc.
  6. Det er målet i REHH, at der bliver ressourcer til at opbygge en samlet model for: a) Søgning af store talenter fra egne klubber/ ude fra, der bliver en del af ligatruppens ungdomsdel. b) Scanning/vurdering af talentets ”hele potentiale” (faglighed/personlighed/etc.). c) Integration med fokus på det unge talents ”hele liv” (håndbold, uddannelse, sociale liv, professionel back up, etc.). I praksis er vi langt – jf. de 6 unge spillere i ligatruppen 21-22.
  7. REHH reviderer denne strategiplan årligt.

 

På vegne af REHH

Holger Refslund
Bestyrelsesformand