Integration af talenter | REHH


Ribe-Esbjerg HH's relation til moderklubberne og ungdom

 

 

 

Ligaspillere med lokal opvækst er en del af REHH’s identitet

Det er fortsat ambitionen i REHH, at der altid er spillere på ligaholdet, der er vokset op via vores lokale klubber. Vores spillere skal brænde for holdet og må aldrig være i tvivl om, hvilken sydvestjysk region de repræsenterer! Det kan være spillere, der går direkte fra U19 ind på ligaholdet. Eller spillere, der har været i modning i fx en 1. div. klub og vender tilbage.

Vi lægger ligeledes vægt på, at de fleste spillere på ligaholdet flytter til vores område. Og de må gerne kombinere ligahåndbold med uddannelse på én af de mere end 60 uddannelser, som Esbjergs 6 store uddannelsesinstitutioner kan tilbyde. De skal opleve, og være en del af, dagligdagen i vores lokalmiljøer. Esbjerg Kommune har indgået aftale med alle uddannelsesområder om særlige forløb for eliteidrætsudøvere, så ligatræningens niveau ikke berøres.

Vi kan ikke konkurrere på akademi!

Op til sæson 21-22 har Ribe HK og SGI-Esbjerg indgået samarbejdsaftale vedr. U17 og U19 drenge.

REHH har over de senere år investeret betragteligt i ungdomsakademi mv. Vi erkender, at vi ikke har kræfter til at matche de bedste ungdomsakademier i DK.

Eksperter på håndboldfronten siger:

Bortset fra de sjældne (fx Jacob Holm) - så kan man først aflæse ligapotentiale (det ”hele menneskes” potentiale), når spillerne er 18-19 år. Lad spillerne forblive i deres klubber i hele ungdomsperioden – til og med U19. Lad moderklubberne sætte mål op og skabe rammer for både de bedste og bredden. Lad dem selv tage initiativ til klubsamarbejder.

Hér skal REHH tilbyde vejledning og ekspertise – men ikke overtage ansvaret. I praksis er der i ligatruppen 2021-22 fire spillere, der er vokset op via lokale talentmiljøer – og yderligere tre unge er inddraget i ligaholdets trænings setup.

Vi skal kunne se ligapotentiale!

Med fortsat ambition om slutspil hvert år, forventes ligapotentiale fra dag ét af de unge talenter, vi i REHH tager med ind i truppen. En stærk 19-årig fra Nordjylland eller Norge vil blive foretrukket frem for en mindre stærk 19-årig fra egne rækker. Er de lige gode, vil den lokale spiller blive valgt.

REHH vil støtte de unge spillere, der er ”på prøve” og/eller glider ind i ligatruppen – omfattende træning/vejledning om uddannelse/bolig/mentor etc.

Ribe-Esbjerg HH’s rolle i forhold til drenge/ungdom

Udgangspunktet: Alle drenge/unge til og med U19 spiller i moderklubberne. Ingen ungdomsspillere lønnes, med mindre der indgås særlig aftale med Ribe-Esbjerg HH i forbindelse med inddragelse i ligatruppen/-træning med ligaholdet.

Esbjerg Kommune og Team Danmark har indgået aftale om talentudvikling omfattende bl.a. Ribe-Esbjerg HH. Som et led i aftalen sikrer og betaler REHH:

  • Træner 2 gange ugentligt til Eliteidrætsklasserne 7.-9. på Vitaskolen.
  • Fysisk træner 2 gange ugentligt, målrettet de unge på ungdomsuddannelserne (den særlige ”Esbjerg-ordning”).
I møderne med moderklubberne i løbet af sæsonen er aftalt for sæson 21-22:
  • REHH yder et tilskud til drift af divisionsholdet i SGI, således at de unge, der ikke får (meget) spilletid i REHH kan få fortsat kamptræning.
  • REHH har sammen med moderklubberne udarbejdet program til en inspirationsdag for drengespillere og forældre, hvor klubtrænerne og REHH’s trænere og spillere deltager.
  • REHH vil med trænere og spillere arrangere nogle årlige specialtræninger for klubtrænere og for de forskellige positioner på banen for ungdomsspillere fra området.
  • REHH afholder på ledelsesniveau årlige koordinationsmøder med SGI og Ribe HK til sikring af optimalt samarbejde – herunder muligheder for yderligere inspiration etc. fra ligaholdets trænere/spillere til ungdomsspillerne.
Holger Refslund
Bestyrelsesformand

Claus V. Madsen
Direktør