Ungdomselite | REHH


Fortsat fokus på ungdomselite – strategisk indsatsområde i REHH

                                                                    Mange klubber taler om det – Ribe-Esbjerg HH GØR DET!

Siden etableringen af REHH i 2008 har udviklingen af egne potentielle ligaspillere været et strategisk mål.

Vi har i de forløbne år haft den glæde, at flere af vores egne ungdomstalenter er kommet på ligaholdet, og arbejdet med at udvikle unge talenter fortsætter ufortrødent.

Baggrund

REHH yder tilskud til UH Esbjergs U16 og U18 med dette formål. Hér har man siden 2008 arbejdet målrettet for at vende det tidligere billede, hvor de unge talenter tog til (primært) Skanderborg, Skjern eller Kolding. Den vending er gennemført. U18 danmarksmesterskabet i 2013 var et godt løft i den rigtige retning. 

Visionen

Ligaholdet anno 2020

Ligaholdet er med til at præge toppen af dansk håndbold som et af de hold, der aspirer til at komme med i slutspillet.

De bærende spillere er tidligere ungdomsspillere i REHH suppleret af profiler udefra.

De fleste af spillerne er bosiddende i Esbjerg Kommune og dermed også synlige i bybilledet. Spillerne er er kendt af medierne, sponsorerne, publikum og ungdomsspillerne.

Spillerne har opgaver i relation til træning ”ude af huset” hos bl.a. samarbejdsklubber, UH Esbjerg, moderklubberne SGI og Ribe HK, samt deltagelse i VIP-arrangementer.

Spillerne gøres bekendt med REHH’s værdier og spilfilosofi, der sikrer en kombination af ”enere og holdet”.

U16 og U18 og talenthold (og den røde tråd) anno 2020

REHH’s Talentcenter spotter de bedste talenter via dialog med samarbejds-/omegnskluber og træningssamlinger ca. hver 6. uge i håndboldsæsonen. De største af talenterne samles på UH Esbjergs U16/U18 hold.

U16/U18 tiltrækker markante talenter uden for kommunen – hvor man ved, at REHH sikrer rammerne omkring ét af Danmarks stærkeste elitetalentmiljøer på herrehåndboldsiden.

Når ungdomsspillerne bliver seniorer, er de fysisk, taktisk, teknisk etc. på så højt et niveau, som man som 18-19 årig kan være ud fra de bedste træningsmetoder etc. Herunder et kvalitativt styrke- og vægttræningsmiljø.

3-4 af de bedste spillere på U18 træner jævnligt med i ligaholdets træning.

SGI senior har et hold i 3. division – bl.a. som talenthold for rookies, spillere der endnu ikke har

niveau til ligaholdet/har brug for kamptræning.

Nogle strategiske vurderinger

Ovenstående visioner harmonerer med hele idegrundlaget i REHH. Vi er ikke ”kun” en god håndboldklub. Vi er en del af innovationsmiljøet i Esbjerg Kommune, hvor erhvervsudvikling-/arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og elitekultur og – idræt sammen skaber fundamentet for udvikling på en egn, hvor man skal fighte SAMMEN.

Det er som bestyrelse, trænere etc. meget konstruktivt at arbejde på den lange bane – fremfor det lettere – at købe færdige spillere udefra – som mange af konkurrenterne gør.

Der skal skabes identitet i spillertruppen for publikum og samarbejdsklubberne. Det er helt afgørende for den vedholdende opbakning fra publikum og sponsorer på den lange bane – både når det går godt, og når der er udfordringer.

Det er langt billigere at udvikle egne talenter end at købe mellemgode spillere udefra. Satsningen på egne talenter giver også mulighed for at købe de ”rigtigt stærke profiler” udefra – få men gode.

Troværdigheden af ungdomselitesatsningen er sammenhængen mellem ”det vi vil og det vi gør!”.

Organisation

Sportschefen er overordnet ansvarlig for ungdomselitesatsningen med ansvar overfor bestyrelsen (på administrativt niveau direktøren). Sportschefen ansætter- og har ledelsesrelationen til talentchefen. I praksis vil den daglige koordinering og dialog ofte foregå mellem cheftræneren og talentchefen.

Sportschefen nedsætter og leder et Eliteudvalg, der består af sportschefen, cheftræneren og talentchefen samt to fra besstyrelsen. Her indgår cheftrænerens knowhow/erfaring som centralt element. Eliteud-valget beslutter hvilke spillere fra U18, der skal påbegynde integrering i seniortruppens træning. Spillerne skal som udgangspunkt være eller have været en del af dansk håndbold forbunds talentudviklingsprogram.  Eliteudvalget sikrer udvikling/uddannelse af trænere i ungdomsafdelingen. Internt via coachingsessions, hvor trænere følger ligatræning med efterfølgende opfølgning og læring omkring taktiske elementer: Forsvarsformationer, angrebsåbninger og sidst men ikke mindst: Individuelle færdigheder og udvikling.

Talentchefen er træner for U18 og overordnet ansvarlig i forhold til det samlede elite-ungdomsprojekt – med ansvar overfor sportschefen. Der er samlet tale om en deltids-funktion. Talentchefen skal således sikre den røde tråd fra ungdom til seniorniveau. Herunder kombinationen af den praktiske træning - samt styrke- og vægttræningsmiljøet. Talentchefen er ansvarlig for alt inden for U16 og U18- herunder ansætter han øvrige trænere. Talentchefen aftaler møder hvert kvartal med ungdomskoordinator i Ribe HK. Herunder kan aftales, at talentchef og ligaspillere etc. kan deltage i særlige træningssamlinger i Ribe HK regi. Og eller spillere fra Ribe HK kan deltage i særlige træninger i UH regi.